gerti66

 
"A zene minden szomorúságunknak,
minden örömünknek hangot ad. Senki számára nem kell lefordítani."

(Helen Exley)

Gyújts gyertyát!

Akikre emlékezünk ...


Gyertyaláng!

 

Optimális böngésző: Internet Explorer

 
 
 


 Új honlapom:
sok-sok komplett,
letölthető zene - 
Gerti zenevilága

http://gerti41.hu/ 
 
 
gerti41.hu/ vendégkönyve:
 
 


(és "kötelezően" - 7 dolog magamról)Gerti világa
(Átjáró a másik oldalamra.)
"Ha játszol, ne törődj vele, ki hallgat. Mindig úgy játssz, mintha mestered hallgatna."  (R. Schumann) 

 

 

 

1

2


 
 
 

"A zenének a férfiszívben tüzet kell szítania, és könnyet fakasztania a női szemből."

(Ludwig van Beethoven)

Kérlek, várj, amíg a nagyméretű zene feltöltődik!
  
 
1
Vedi: Traviata
 (Komplett)

2
Vedi: Rigoletto (videón),
Aida -
komplett mp3

3
(Verdi: A Trubadur)

4
Puccini: Tosca
(Komplett)
Maria Callas

5
Erkel Ferenc: Bánk bán
Simándy József
(Csodás videóval!)

6
Puccini: Turandot
(K
omplett)

7
Bizet: Carmen
Leoncavallo: Bajazzók
Mascagni: Parasztbecsület
 

"A zenében is, mint a szerelemben, csak őszintének szabad lennünk." (Giuseppe Verdi)

 

 

 

 

"Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik." (Hans Christian Andersen)

 

 

Több, mint 5 ezer!

1.


2.

 

 

"Minden művészet egyazon forrásból ered." (Liszt Ferenc)Nagyon szép
A zene - Albinoni: Adagio /Belépés: katt a képre!/

 

 


1

2

(Operarészletek)

( "Zenedobozok" - saját készítés)"A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható." (Kodály Zoltán)

(José Carreras)
 


"Az embereket meg lehet ismerni a zenén keresztül, amit hallgatnak." (Paulo Coelho)

"A zene egyetemes. Nem választható szét kreált elvek alapján." (Bókai Zoltán)


 

 
 
 
 "A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt." (Bárdos Lajos)
 
 


Köszönöm a megtisztelő látogatást, szeretettel várlak máskor is!
 
 
 
 


 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 


Chopin: Forradalmi etűd

 

 

Beethoven:

Beethoven testvére gyógyszerész volt. Jól menő patikája annyit jövedelmezett, hogy birtokot is vásárolhatott és odament nyugdíjba. - Egyszer B. levélben fordult gazdag testvéréhez, kérte, hogy segítse ki anyagi zavarából. Testvére azonban visszautasította a kérést, sőt néhány tanítást is írt neki a takarékosságról és a rendezett életvitelről. Levelét így írta alá:

Christoph van Beethoven

Gutbesitzer / nagybirtokos /

A komponista így válaszolt neki:   

Herr Cristoph van Beethoven 

Nincs szükségem a pénzedre, de nincs szükségem a tanításaidra sem!

Ludwig van Beethoven

Hirnbesitzer / agybirtokos /      

 

Hector Berlioz, a kiváló francia zeneszerző kezdeményezésére Párizsban egy Beethoven - szimfóniát mutattak be. Másnap megkérdeztek egy zenészt, hogy tetszett - e neki a darab? Az illető így válaszolt:

- Még most is egészen meg vagyok zavarodva. A szimfónia annyira megkavart engem, hogy tegnap este, amikor fel akartam tenni a kalapot, nem találtam a fejemet! - Meg kellene tiltani, hogy ilyen zenét írjanak!

- Effelől egészen nyugodt lehet - válaszolta Berlioz - , ilyen zenét úgy sem fognak többet írni!

 

 A Fidelio egyáltalán nem tartozik a könnyen énekelhető operák közé. Ugyancsak próbára teszi a szereplők képességeit. Az opera bemutató előadásán Pizzaro szerepét Mayer énekelte, az akkoriban jónevű, bécsi baritonista. Énekszólamának próbálása közben türelmét vesztve így kiáltott fel:

- Az én sógorom biztosan nem írt volna ilyen átkozottul nehéz marhaságot!

Beethoven nem haragudott meg az énekesre a goromba szidalomért, mert Mayer sógora - Mozart volt!

A Fidelio felújításához (1822) fűződik Beethoven életének egyik legtragikusabb élménye. A zeneköltő fülbaja akkoriban már nagyon előrehaladott volt. Mégis maga szerette volna dirigálni művét. De amilyen gazdagon zengett benne a hangok áradata, éppoly szegényesen kevés volt, amit kívülről fel tudott fogni.

Már az első felvonás duettjétől kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy Beethoven csak belülről hallja művét. A szereplő együttesben mind nagyobb zűrzavar keletkezett. Végül is a próbát lehetetlen volt folytatni.

Schindler - a zeneköltő barátja és gondozója - kérte, hogy hagyja abba a vezénylést. Otthon majd mindent megmagyaráz.

"Beethoven arcán a legmélyebb csüggedés és fájdalom tükröződött - írta aznap Schindler a naplójába. - Ismeretségünk egész idejéből sem emlékszem olyan napra, amely e végzetes novemberi dátumhoz fogható lett volna. Ami vele történt, szíven találta, s a szörnyű jelenetre való emlékezés halála napjáig súlyosan nehezedett rá..."

Az alkotómunkában elmerült Beethoven szórakozottságára jellemző a következő eset. Egyszer valamelyik Bécs környéki helységben bement egy kis vendéglőbe, hogy megebédeljen. A pincér sokáig váratott magára. Hogy jobban teljék az idő, papírt, ceruzát vett elő, és sorjában feljegyezte akkor támadt zenei ötleteit. Körülbelül egy óra telhetett el kottázással, amikor hirtelen felocsúdva gondolataiból odaszólt a pincérnek:

- Fizetek!

A pincér azonnal ott termett a hívásra. De a zeneköltő nem tudott fizetni. Nem azért, mert nem volt nála pénz, hanem mert egyáltalában nem emlékezett rá, hogy mit is ebédelt? A közben előkerült kiszolgáló pincér tisztázta a helyzetet: Beethoven egyáltalában nem is rendelt még semmit. Így természetesen kifizetendő számlája sem lehetett. 

 Lully:

Lully nemcsak zenekart szervezett, hanem az énekeseket is tanította: énekre, szerepjátszásra, ügyes mozgásra. A táncosoknak bemutatta saját elgondolásait. Elképzelhető, hogy egy ilyen nagy, játszó együttes külön-külön való képzése, az egésznek összehangolása nem kis türelmet és fáradtságot igénylő feladat volt. Amellett Lully egy tapodtat sem engedett zenei elképzeléséből. Mindennek pontosan egyeznie kellett felfogásával. Néha annyira kijött a sodrából, a próba hevében, hogy az engedetlennek eltörte a hátán a hegedűjét.

A próba után -  amikor ismét magához tért -, rendszerint busásan megtérítette a kárt, s kiengesztelte a művészet érdekében megbántottakat.

Händel:

Egy ízben a nagy olasz zeneköltő és virtuóz, Domenico Scarlatti cembalo- és orgonaversenyre hívta ki. Ami a cembalot illeti, eldöntetlen maradt a kettőjük közötti verseny. De amikor az orgonajátékra került a sor, Scarlatti be sem várva a bírálóbizottság nyilatkozatát, maga jelentette ki elsőnek Händel győzelmét.

Később, ha megemlítették Händel nevét, D. Scarlatti azonnal keresztet vetett.

- Händel senkit nem értesített Velencébe érkezéséről, mégsem maradhatott sokáig ismeretlenül. Egy álarcosbálban leült a cembalohoz, s játékával rövidesen elárulta kilétét. A feketés selyemálarc, mely egyébként gondosan eltakarta életvidám arcát, mit sem ért tovább. D. Scarlatti, aki éppen jelen volt, s ugyancsak jól ismerte Händel remek virtuozitását és páratlan rögtönzéseit, így kiáltott fel az egész társaság fülehallatára:

- Ez nem lehet más, mint a híres szász!

Vagy, ha nem, hát akkor maga az ördög!!!

Händel, a halhatatlan szépségű oratóriumok szerzője, ifjabb korában operakomponista volt. Rinaldo c. dalművének partitúráján londoni kiadója annyira meggazdagodott, hogy a zeneköltő így szólt hozzá:

- Uram! Legközelebb írja meg ön az operát. Én meg kiadom!

 

 Mozart:

Mozartnak 14 éves korában XIV. Kelemen pápa az aranysarkantyús rend lovagi jelvényeit adományozta, mert a sixtusi kápolna féltve őrzött muzsika - kincsét a következőképpen vitte magával. Allegri kilencszólamú Miserere-jét / melyet csak a sixtusi kápolnában lehetett hallani / egyszeri hallásra emlékezetből leírta. Így hallás után "ellopta" a csaknem száz éve féltve őrzött kórusművet, amelynek kéziratát, szólamait szigorúan tilos volt lemásolni. Ez a "lopás" azonban olyan csodálatra méltó zenei képesség megcsillogtatására adott alkalmat, amilyenre még nem volt példa a zenetörténetben. A pápa nemhogy büntetést mért volna érte Wolfgangra, hanem kitüntette az aranysarkantyús renddel. Az olaszok ettől fogva a 14 éves Mozartot "lovag úr"-nak szólították.

Egy alkalommal megkérdezték Rossinit, hogy:

- Mit gondol Ön Beethovenről?

- Ő az első minden muzsikus között! - felelte Rossini habozás nélkül.

- És Mozart?

Rossini meglepődött a nem várt kérdésen. Egy pillanatra gondterhesen összeráncolta homlokát, de azután megfelelt:

- Ő az egyetlen!

Mozart utolsó remekművét, a Requiemet már nem tudta befejezni, mert írása közben ragadta el a halál. Csak a Lacrimosa tételig jutott. A művet egy tanítványa fejezte be, aki mindennapos volt a mesternél.

A Requiem misztériumát fokozza az a különc viselkedésű idegen, aki váratlanul megjelent Mozartnál, s egy névtelen levelet nyújtott át. Az ismeretlen 100 arany ellenében felkérte a zeneköltőt egy halotti mise komponálására. A titokzatos, magát meg sem nevező alak azután is többször feltűnt a mindinkább gyengülő Mozart előtt, ki amúgy is rossz sejtésekkel teli lélekkel írta a túlvilágról szóló örökszép munkáját. Mikor már érezte, hogy ereje teljesen elhagyja, felsóhajtott:

- Ugye mondtam, hogy a saját Requiememet írom?!

Ki volt a titokzatos látogató? Franz von Walsegg gróf ügyes muzsikus, fuvolázott, gordonkázott, nagy zenei estélyeket rendezett palotájában, s zeneszerző babérokra is pályázott. Névtelenül előadott művek szerzőjeként szeretett díszelegni vendégei előtt. A Requiem megrendelésével gondolta segít a szűkös helyzetben levő zeneköltőn, és saját hiúságát is legyezgetheti. Egyik alkalmazottja volt az, ki fekete gyászruhában meg-megjelent, mint a halál küldötte a fáradt és beteg Mozart előtt.

Liszt Ferenc

Gazdag társaságba hívták Liszt Ferencet. Nem érezte jól magát, hallgatag volt, keveset evett. Ebéd után a házigazda megkérte, hogy játsszon valamit. A mester leült a zongora mellé, játszott néhány ütemet, majd becsukta a zongorát és így szólt:

- Az ebédet megfizettem!

Egy más alkalommal is kérték Lisztet, hogy zongorázzon. A mester kivételesen készséges volt, s bejelentette, hogy etűdöt (gyakorlatot) játszik. Az egyik vendég megbotránkozva kiáltott fel:

- Hogyan, Ön itt akar gyakorolni?

Liszt egyszer meghívót kapott ebédre. Gondolva, hogy a vendéglátó hölgy csupán az ő zongorajátékára kíváncsi, nem akart elmenni, s néhány sorban kimentette magát. Ez a hölgy pár nap múlva büszkén mutogatta kéziratgyűjteményét, mely már Liszt lemondólevelét is tartalmazta, s azt mesélte, hogy ő nem is gondolta komolyan a meghívást, csupán autogramot akart kapni Liszttől.

- Ha én ezt tudtam volna - válaszolta a mester -, szívesen teljesítettem volna óhaját. Ezt a levelet ugyanis a titkárom írta.

Liszt Weimarban egyik szimfónikus költeményét próbálta és nagyon elégedetlen volt a zenekarral:

- Kirmessmusik! Kirmessmusik! /"Búcsú zene", vásári zene-bona./ - kiáltotta haragosan.

Az első hangversenymester a legnagyobb nyugalommal válaszolt rá:

- Nem én csináltam, kedves Karmester úr!

Liszt egyik hangversenye alkalmával már jó ideje a zongorája előtt ült, de nem kezdett játszani, mert várta, hogy az uralkodóherceg mikor hagyja abba a társalgást. Végül is rászánta magát a játékra abban a reményben, hogy majd csak abbahagyják a társalgást, ha a zongora megszólal. De a társalgás tovább folyt. Liszt hirtelen félbeszakította a játékát. A herceg ekkor csodálkozva nézett Lisztre és megkérdezte:

- Miért hagyta félbe oly hirtelen a játékot?

- Ha az urak beszélgetnek, akkor a szolgáknak hallgatniuk kell - válaszolta Liszt!

A rendkívüli tehetséggel megáldott gyermek Liszt Ferencben igen korán kifejlődött a muzsikus önérzet, sőt úgy is mondhatnánk: az alkotói hivatástudat. Hat éves lehetett, amikor egyszer megkérdezték tőle:

- Mi akarsz lenni, ha felnősz?

- Egy ilyen! - válaszolta büszkén, s felmutatott a falon függő Beethoven-képmásra.

/Liszt F. zongorája/

A 11 éves Liszt egyik bécsi hangversenyén Beethoven is megjelent: a közönség tomboló ünneplése közepette felment a dobogóra és homlokon csókolta. A zenevilág fejedelmének nyilvános nagy elismerése a múzsa csókja volt Liszt számára.

Liszt gyakran szállt síkra más komponistákért. Saját művészi nevét adta oda, hogy ismertté tegye nevüket, s virtuozitásával akarta sikerre vinni műveket. nagyon rosszul esett neki, ha a közönség nem méltányolta eléggé törekvését.

Egy hangversenyén Erkel Ferenc Hunyadi László c. operájának nyitányát játszotta. A hallgatóság igen hűvösen viselkedett. Ezen Liszt annyira felháborodott, hogy mérgében a darabot azonnal... megismételte elejétől végig. Ezúttal teljes sikerrel!

Liszt gyakran ejtette bámulatba hallgatóit rendkívüli emlékezőtehetségével, csodálatos lapról olvasó készségével és rögtönzéseivel. Technikai tudása határtalan volt. A tizenöt éves Joachim Józsefet - a később oly híres magyar hegedűművészt - egyszer úgy kísérte zongorán, hogy miközben Mendelssohn hegedűversenyét játszotta, mutató és középső ujja között égő szivarját tartotta. 

Liszt Ferenc a pianinónál - fotó: 

Előfordult, hogy valamelyik Liszt tanítvány kissé hanyagul zongorázott. A kótában levő hangjegyekből bizony ki-kihagyott. A Mester ekkor így pirított rá:

- Kérem, vigyázzon, mert azonnal behívatok valakit, hogy söpörje fel a zongora alá esett hangjegyeket!

    

Lisztet az Európát járó művészt nagy szeretettel és lelkesedéssel fogadták itthon is. Vajda János versben köszöntötte, Vörösmarty ódát írt, melyben a magyar nép viharos történelmének sodrába állítja a nagy művészt: "Van - e hangod a beteg hazának velőket rázó húrokon?" - kérdezi. Petőfi nem írt verset Lisztről, de egy alkalommal inkább lecsukatta magát, semhogy elmulassza meghallgatni zongorajátékát. 1840 februárjában történt az eset Sopronban, ahol Liszt koncertezett. Petőfi is ott tartózkodott, mint közkatona. Nehezen összekuporgatott pénzén vásárolta meg a drága belépőjegyet. Barátai civil ruhát kölcsönöztek neki, hogy észrevétlenebbül vegyülhessen el a közönség soraiban. Liszt játéka kárpótolta Petőfit a következményekért. Ugyanis elmulasztott kimaradási engedélyt kérni, s katona létére civil ruhában jelent meg nyilvános helyen; "függelemsértés"-ért szobaáristomot kapott büntetésül.

1840-ben Petőfi tapsolt Lisztnek, a világhódító magyar muzsikusnak. A hetvenes-nyolcvanas években pedig Liszt rótta le hódolatát a nagy költő iránt, amikor Petőfi szellemének címmel zongoradarabot írt, s a Magyar Történelmi Arcképek című sorozatába beillesztette Petőfi zenei "portré"-ját.  

Jókai Mór így jellemzi Liszt játékának hatását: 

"Ahogy Liszt bánik a zongorával, azt szavakban leírni nem lehet; mikor ő arra a sokfogú szörnyetegre ráteszi kezét, az megszűnik zongora lenni; valami élő csoda lesz belőle, mely hangjában fenyeget, mint az Apokalipszis réme ledörög reánk; azután meghunyászkodik a rém, és elkezd beszélni lágyan a szív mély titkairól, miknek számára szó nincsen; megfogja a holdsugarakat, és azoknál fogva közelebb hozza hozzánk az egész mennyboltot..."

Zsigrai Julianna a Reményi Edéről szóló életregényében így ír: 

"Lisztről, mint korának egyik legérdekesebb, legvonzóbb férfijáról beszéltek. - A nők rajongtak érte, a koncertjein viselt kesztyűinek darabkáit a szívük felett őrizték, virágokkal árasztották el, és szerelmüket kínálták fel neki.

Liszt jelenségnek hatott, jelenség volt sokkal inkább, mint férfi kora delén levő művész. Johannes a démonit érezte meg benne, goethei értelemben vett démont; azt a roppant erőt, ami kivédhetetlen hatással van minden teremtett lényre, s amit nem győzhet le az ember, csak a világegyetem maga.

A szeme kék volt, szép vonásai élesen kirajzolódtak, mert az arca is nagyon sovány. A szája vonala vékony, de tökéletes rajta az ámorív. A haja szőke, dús, hosszú és selymes. Liszt hangja lágy volt, világos bariton.

 

 

 

                    

 


STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK