gerti66

 
"A zene minden szomorúságunknak,
minden örömünknek hangot ad. Senki számára nem kell lefordítani."

(Helen Exley)

Gyújts gyertyát!

Akikre emlékezünk ...


Gyertyaláng!

 

Optimális böngésző: Internet Explorer

 
 
 


 Új honlapom:
sok-sok komplett,
letölthető zene - 
Gerti zenevilága

http://gerti41.hu/ 
 
 
gerti41.hu/ vendégkönyve:
 
 


(és "kötelezően" - 7 dolog magamról)Gerti világa
(Átjáró a másik oldalamra.)
"Ha játszol, ne törődj vele, ki hallgat. Mindig úgy játssz, mintha mestered hallgatna."  (R. Schumann) 

 

 

 

1

2


 
 
 

"A zenének a férfiszívben tüzet kell szítania, és könnyet fakasztania a női szemből."

(Ludwig van Beethoven)

Kérlek, várj, amíg a nagyméretű zene feltöltődik!
  
 
1
Vedi: Traviata
 (Komplett)

2
Vedi: Rigoletto (videón),
Aida -
komplett mp3

3
(Verdi: A Trubadur)

4
Puccini: Tosca
(Komplett)
Maria Callas

5
Erkel Ferenc: Bánk bán
Simándy József
(Csodás videóval!)

6
Puccini: Turandot
(K
omplett)

7
Bizet: Carmen
Leoncavallo: Bajazzók
Mascagni: Parasztbecsület
 

"A zenében is, mint a szerelemben, csak őszintének szabad lennünk." (Giuseppe Verdi)

 

 

 

 

"Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik." (Hans Christian Andersen)

 

 

Több, mint 5 ezer!

1.


2.

 

 

"Minden művészet egyazon forrásból ered." (Liszt Ferenc)Nagyon szép
A zene - Albinoni: Adagio /Belépés: katt a képre!/

 

 


1

2

(Operarészletek)

( "Zenedobozok" - saját készítés)"A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható." (Kodály Zoltán)

(José Carreras)
 


"Az embereket meg lehet ismerni a zenén keresztül, amit hallgatnak." (Paulo Coelho)

"A zene egyetemes. Nem választható szét kreált elvek alapján." (Bókai Zoltán)


 

 
 
 
 "A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt." (Bárdos Lajos)
 
 


Köszönöm a megtisztelő látogatást, szeretettel várlak máskor is!
 
 
 
 


 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
  "Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép a lelkében az ének.
az hallja a mások énekét is szépnek."

(Babits Mihály)
  

  


 

Szabó Lőrinc versei és fordításai: 
(katt a képre)  

   

 

 Szabó Lőrinc: Semmiért egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
   de így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
vagy a törvény mit követelnek;
bent maga ura, aki rab
   volt odakint,
és nem tudok örülni, csak
a magam törvénye szerint.

Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
   még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku: nékem
más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
   minden egyéb;
én többet kérek: azt, hogy a
sorsomnak alkatrésze légy.

Félek mindenkitől, beteg
   s fáradt vagyok;
kivánlak így is, meglehet,
de a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
elcsittíthass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
   és áldozat
örömét, és hogy a világnak
kedvemért ellentéte vagy.

Mert míg kell csak egy árva perc,
   külön, neked,
míg magadra gondolni mersz,
míg sajnálod az életed,
míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
halott és akarattalan:
addig nem vagy a többieknél
   se jobb, se több,
addig idegen is lehetnél,
addig énhozzám nincs közöd.

Kit törvény véd, felebarátnak
   még jó lehet;
törvényen kívűl, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne élj, mikor nem akarom;
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
   börtönt ne lásd;
és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

 

  

SZABÓ LŐRINC

(1900. márc. 31. Miskolc - 1957. okt. 3. Budapest)

A Nyugat második nemzedéke a századforduló táján született, a forradalom bukása után került az irodalom középpontjába. Babitsék is úgy tekintettek rájuk, mint az ő kezdeményeik folytatására; általában formakultúrájukon is érződik, hogy a Nyugat költőitől tanultak verselni, s Babitstól, Tóth Árpádtól; Kosztolányitól indulva találták meg saját hangjukat. Nem egy közülük művészi nagyságban felemelkedett a mesterekig. Költőként is, műfordítóként is az egyik legjelentékenyebb volt közöttük Szabó Lőrinc.

A húszas években kifejezetten baloldalinak számított, a negyvenes években kifejezetten jobboldalinak. Ha költészetét vallatjuk, lehetetlenség akár ide, akár oda sorolni. Oly mértékben ridegen pesszimista, oly rossz véleménnyel van emberről is, világról is, hogy semmiféle politikai törekvés nem tud vele mit kezdeni. Talán egész költészetünkben nincs még egy ennyire hitetlen, semmiben sem bízó, aki szakadatlanul figyeli-boncolja önmagát is, de saját lelki életében is csak lesújtót talál. Úgy látja, hogy az élet értelmetlen és kegyetlen, s ebben az életben ő maga is kegyetlen, nem tud feloldódni az emberi kapcsolatokban. Még a szerelem is kíméletlen élet-halál küzdelem, és ha véget ér, akkor nem múló gyász.

És mindezt a ridegséget, reménytelenséget, szomorúságot annyi finomsággal, oly sok színnel, nemegyszer oly sok gyöngéd kedvességgel tudja költészetté varázsolni, és ráadásul költészetéből úgy árad a kultúra szeretete, hogy az olvasó már maga se tudja, hogyan is érezzen az egyszerre oly riasztó és oly vonzó költő iránt. (De emberi egyénisége is ilyen vegyesen volt egyszerre vonzó és riasztó; annyi kedvesség és annyi rosszindulat kavarodott benne, hogy egyszerre váltott ki ismerőseiből ellentétes érzelmeket.)

Ősei református prédikátorok voltak, az apja mozdonyvezető. Tehát igen szerény módból küzdötte fel magát rendkívüli műveltségéig, amelyhez nagy nyelvismeret is tartozott. Miskolcon született, de iskoláit Debrecenben végezte. A nagy iskolai kultúrájú városban ragadta el a műveltség szeretete. A hosszú termetű, szemüveges, kócos fiatalember onnét érkezett Budapestre, ahol előbb gépészmérnöknek indult, majd átiratkozott a bölcsészkarra, és vegyesen tanult minden megtanulhatót, hogy azután hátat fordítson az egyetemeknek, és elmenjen újságírónak. Már egyetemista korában olyan verseket írt, hogy feltűnik a Nyugat körében, Babits felismeri benne a bontakozó jelentékeny költőt. Babits lesz a szellemi nevelője. A nagy korkülönbség ellenére egy ideig jó barátok, de idővel elhidegülnek. Szabó Lőrinc nehezen tud jó barát lenni. Ellentétes tulajdonságai már ifjúkorban kiderülnek. De az indulás kitűnő. Huszonkét éves korában első verseskötetének (Föld, erdő, Isten) már irodalmi sikere van. Majd Babits és Tóth Árpád maguk mellé veszik harmadiknak a fiatal költőt, hogy együtt fordítsák le Baudelaire költői életművét, A romlás virágait, a világirodalom egyik legnagyobb hatású verseskönyvét. A Babits Mihály-Tóth Árpád-Szabó Lőrinc-féle magyar Baudelaire a magyar irodalmi kultúra egyik nagy jelentőségű értéke, nincs irodalmi műveltség nálunk az ismerete nélkül.

Itt indul el erőteljesen Szabó Lőrinc műfordítói útja. Soha többé nem hagyja abba az idegen költők tolmácsolását, számára művészi izgalom minél hívebben és minél formahívebben elmondani magyarul, ami a világban bármely nyelven elhangzott. S ehhez megvan óriási nyelvismerete, verselméleti felkészültsége és beleélőképessége. Így lesz a magyar irodalom egyik legnagyobb életművű műfordítója, a magyar olvasó világirodalmi kultúrájának segítője. Műfordítói színvonalban egyenrangú Babitscsal, Tóth Árpáddal, Kosztolányival, csak általában hívebb tolmács náluk is, és még Kosztolányinál is több verset fordított.

A húszas évektől Az Est-lapok munkatársa. Jól használható újságíró, de szenved a szerkesztőségi robottól. Igaz, szenved mindentől; ha mást csinálna, azt is jól csinálná, és attól is szenvedne. Utálkozva néz maga körül. Ellenségesnek tudja az egész ellenforradalmi világot, amelyben él, de nem szereti Az Est-lapok liberális polgári körét sem. Ezért hat ebben az időben baloldalibbnak, mint amilyen valóban volt. Igazában anarchista, akinek semmi sem jó. Éles szemmel figyeli, hol talál rosszat, embertelent, csúnyát - és ahová néz, ott láthat is. És amit lát, versben fejezi ki. Nem érzelmeket fogalmaz. Alapérzelme az utálkozás, és ezt az értelem eszközeivel fejezi ki. Szabó Lőrinc az ész költője. De közben lángoló szerelmes verseket ír: egy szerelmében mindent követelő, tudatosan önző férfi szakadatlanul izzó szenvedélyét fogalmazza meg.

De azért a korai versekben még néha felcsendül az idillikus hang, a természet iránti elragadtatás, olykor még az ünnepélyesség is, mint a hajdani protestáns gályarabok emlékét idéző nagy költeményben, a Testvérsiratókban. Később egyre több a lázongás, a megvetés, a reménytelen menekülni akarás. Nem szereti a várost, amelyben él, de semmi köze a faluhoz. Egy időben városellenessége miatt a népiek közel érezték magukhoz. Tévedtek: Szabó Lőrinc legurbánusabb költőink egyike, igazi nagyvárosi entellektüel, aki ott érzi rosszul magát, ahol éppen van.

Lázongása merőben individualista, valójában senkihez sem tartozik, és mivel harcához sehol sem találhat társakat (mert a társakat nem tudja elviselni), tehát keresi a módot, hogy egyáltalán élni tudjon. Így jut el a kiábrándult kiegyezés törekvéséhez. Legjellemzőbb kötetében, a Különbékében ezt a kibékülő életlehetőséget keresi (1936). Individualista polgár, aki olykor a magánéletben véli megtalálni a megnyugvást; ez időben kelnek kisfiáról, a családi otthonról szóló megragadóan szép Lóci-versek.

Világnézeti magányosságából következik, hogy a politikai törekvések között sohasem tud igazán különbséget tenni. És amikor a német fasizmus megerősödik, azt hiszi, ez hozhat megoldást a társadalmi problémákra. Amikor pedig a Felvidék és Erdély visszacsatolásakor behívják katonának, fellángol benne a nacionalizmus, és azt képzeli - mint oly sokan akkor -, hogy Magyarország német fasiszta pártfogás mellett afféle közép-európai nagyhatalom lehet: észre sem véve, hogy az imperialista szándékú Magyarország valójában gyarmata lesz a féktelen német imperializmusnak. Így sodródott világnézeti talajtalansága folytán Szabó Lőrinc a magyar középosztály jelentékeny részével együtt a fasizmusba.

A felszabadulás után jó időre volt szüksége, hogy magához térjen. Az új irodalompolitika tudta, milyen nagy költő, és időt, módot adott magára találásához. Világnézetileg ugyanúgy nem azonosult soha az új világgal, mint ahogy idegen volt a régiben is. De újrakezdhette. És a kezdeteknél kezdte, megírva élete egyik főművét: saját útjának lírai ábrázolását a kisgyermekkortól, az emlékektől az emberré érésig. Ezzel, a Tücsökzenével lépett vissza az irodalomba, hogy ezután példátlanul gazdag műfordítói tevékenységet fejtsen ki. Új verseinek hangja egyre szelídebben szomorú. És végül következett egy nagy gyászélmény: meghalt egy asszony, akihez huszonöt évnyi szerelem fűzte. Az ő emlékére írta meg A huszonhatodik év című szonettciklust, amely talán a legszebb, legszívhezszólóbb alkotás Szabó Lőrinc egész gazdag életművében. Itt a gyász feloldja a ridegséget; a szomorúság remekműve ez. Végső könyve volt, megjelenésekor (1957) már maga is súlyos beteg volt, nemsokára meg is halt.

Élete végső évében megkapta a Kossuth-díjat. Jól ismertük hibáit, bűneit, de megbecsültük benne a nagy költőt. Mert az volt. Ha világnézetileg biztosabb talajon áll, ha emberségesebb, ő lehetett volna a közelmúlt évtizedek legnagyobb magyar költője. A tehetsége megvolt hozzá. Csak az erkölcsi alap hiányzott. Így csak a század egyik nagy költője lett a legnagyobbak mögött. 

     

 

Részletek A huszonhatodik év c. 120 szonettből álló ciklusból
(
Vékesné Korzáti Erzsébet eml.) 

Lírai rekviem /1950-1956/  K. E. szül.:1902. júni. 25.
Keszthely, meghalt: 1950. febr. 12. Bp.

Amit még látott 

3.

Képzelt képzeleteddel

 

Képzelt képzeleteddel képzelem,

hogy idegondolsz, kedves, mialatt

gyors kerék visz: sóvár magányomat

hívja magányod; együtt vagy velem,

ahogy veled én, és ahogy nekem

vigaszt csak képzelt jelenléted ad,

fájdalmad fájdalmamban érzi csak

enyhűlni szorítását sziveden.

Képzelt képzeleteddel képzelem,

hogy együtt vagyunk: az enyém kevés

volna, magában, míg így, szüntelen

kettőződve, mint tündér repesés

hoz-visz-cserél s egyszerre két helyen

egymásba zárva tart a szerelem.

 

 

 

A halála után 

 

5.

Ami közbejött

 

Egy nap? Ezer év? Ami közbejött,

áttörhetetlen. Még a tegnapi, –

itt vagy! és a különbség oly kicsi:

szinte csak alszol! De közben örök

dolgok kezdődtek: tiltó küszöböd,

min átléptél (mindent felejteni

s végűl tán épp a nevem mondva ki),

azt semmi papi s cézári erők

szét nem zúzhatják. Szivem szive, még

itt vagy: itt a kihűlt huszonöt év,

te adtad, te vetted el: áldva légy.

Itt vagy: majdnem te; s mégsem te. Ami

hiányzik, mily óriás a „kicsi”!

Sírodat zárják rám a zárai.

 

 

9.

Mindenütt ott vagy

 

Mindenütt ott vagy, ahol valaha

tudtalak, láttalak, szerettelek:

út, orom, erdő veled integet,

falu és város, nappal s éjszaka

folyton idéz, őszi hegy s tél hava,

vizpart s vonatfütty, s mindben ott remeg

az első vágy s a tartó őrület

huszonöt kigyúlt tavasza, nyara.

Mindenütt megvagy: mint virágözön

borítod életemet, friss öröm,

frissitő ifjúságom, gyönyöröm:

minden mindenütt veled ostromol,

de mindig feljajdul a halk sikoly:

e sok Mindenütt mindenütt Sehol!

 

 

 

 10.

Mert sehol se vagy

 

Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek,

nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád,

mindig mutat valahol a világ

s mindig elkap, bár kereső szememnek

tévedései is hozzád vezetnek,

úgyhogy fény-árnyak, tündérciterák

villantják hangod, a szemed, a szád,

csöndes játékait a képzeletnek:

látlak s nem látlak, drága nevedet

csengi csendülő szivembe szived,

de percenkint ujra elvesztelek:

csillagokig nyílok szét s hallgatózom,

üldöződ, én, mégis, mint akit ólom

húz le, sírodba, magamba csukódom.

 

 

 11.

„Nem!”

 

Hogy: Nem! – mindig ebbe ütközni! – Nem!

és Nem! – és forrva, fagyva, égve várni!

Mért: Nem? – a jajra csak egy túlvilági

Mert: Nem! – válaszát kapni szüntelen!

Nem! Nem! – Nincs Talán, nincs többé Igen.

Nem! – Nincs alku, s ez a Nincs óriási.

Nem! – lázadhatnak kín s düh harsonái:

Nem! – győz a Föld s a süketnéma Menny.

Nem! – Baromibb őr, érthetetlenebb, –

Nem! – nincs királyibb, sérthetetlenebb!

Nem vagy! – Csak ez van, a hiány, a seb!

Nem! – Nem?! Nem? Nem. Tudom. De nem hiszem.

Nem vagy! – Nem vagy?! Nem hiszem el sosem:

fájsz, kedves, fájsz, fájsz, rettenetesen!

 

 

 43.

Képzelt párbeszéd

 

Szóltál? – Nem. – De hisz most is szólsz! – Szivedben

sirdogálok. – Ott vagy hát? – Te tudod.

– Ott vagy, de titok, hogy mi. – Az vagyok,

aminek gondolsz. – Többnek lehetetlen,

mégis csak árny vagy. – Tavaly szeretetlen

hittél éppilyen árnynak. – Óh, azok

más halál voltak, azok a napok,

haragos hetek, órák! – Mindaketten

romboltuk egymást. – Én, én, tégedet!

– S téged én. – Drágám, te, Kiszenvedett,

te engem csak magaddal: odalett

veled minden örömöm. – Tudom, érzem,

siratlak is már, túlvilági férjem!

– Sírj, sírj, szivem, kisértet-feleségem!

 

 

 96.

A huszonhatodik év

 

Búcsúzunk, édes kétségbeesésem?

Mindig búcsúzunk! Valami selyem,

valami hűvösség a szivemen,

valami béke vagy már: alig érzem

fájónak ezt a fájdalmat: becézem,

hisz már rég csak általa vagy velem,

s szomorúan bár, mégis édesen

meg-megismétled, amit veled éltem

e tündér földön: teleröpködöd

multunk éveit, a huszonötöt,

s ezt, a huszonhatodikat, örök

búcsúm, te, társam, halott útitárs:

tárt szivemben mindig itthon találsz,

és akárhogy fáj, vígasz, hogy te fájsz.

 

 

Utóhang

 

120.

„Ércnél maradandóbb”

 

Itt a bronz, a profil… Ki létrehívta,

nem látta élve: mesteri kezét

szivem keze vezette s régi kép –

Igen, itt a mű, a kései, itt a

még ifjú arc, éremmé alakítva;

s néha elnézem: „Ilyen volt?” S: „Be szép!”

Majd: „Igy élnek a százados mesék,

ha szív őket s ily tudás hozza vissza!”

Itt az érc; s te, aere perennius,

versem, aki csillagfénykoszorús

gyászodban már-már mosolyogni tudsz,

túléled őt! s joggal túl te, plakett:

szebb, mint ő volt, s több a ti létetek!

…Neki azonban… minden… egyremegy.

 

 

 Füst Milán - Szabó Lőrinc - Tóth Árpád

A vándor elindul

(antológia)
(Katt a képre) 

 

 

 


STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK