gerti66

 
"A zene minden szomorúságunknak,
minden örömünknek hangot ad. Senki számára nem kell lefordítani."

(Helen Exley)

Gyújts gyertyát!

Akikre emlékezünk ...

 

 

Gyertyaláng!

 

 

Optimális böngésző: Internet Explorer

 
 
 
 
 
 


 Új honlapom:
sok-sok komplett,
letölthető zene - 
Gerti zenevilága

http://gerti41.hu/ 
 
 
gerti41.hu/ vendégkönyve:
 
 
 


(és "kötelezően" - 7 dolog magamról)Gerti világa
(Átjáró a másik oldalamra.)

 
"Ha játszol, ne törődj vele, ki hallgat. Mindig úgy játssz, mintha mestered hallgatna."  (R. Schumann) 

 

 

1

2


 
 
 

"A zenének a férfiszívben tüzet kell szítania, és könnyet fakasztania a női szemből."

(Ludwig van Beethoven)

Kérlek, várj, amíg a nagyméretű zene feltöltődik!
  
 
1
Vedi: Traviata
 (Komplett)

2
Vedi: Rigoletto (videón),
Aida -
komplett mp3

3
(Verdi: A Trubadur)

4
Puccini: Tosca
(Komplett)
Maria Callas

 

5
Erkel Ferenc: Bánk bán
Simándy József
(Csodás videóval!)

6
Puccini: Turandot
(K
omplett)

7
Bizet: Carmen
Leoncavallo: Bajazzók
Mascagni: Parasztbecsület
 

"A zenében is, mint a szerelemben, csak őszintének szabad lennünk." (Giuseppe Verdi)

 

 

 

 

"Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik." (Hans Christian Andersen)

 

 

 

1.


2.

 

 

"Minden művészet egyazon forrásból ered." (Liszt Ferenc)Nagyon szép
A zene - Albinoni: Adagio /Belépés: katt a képre!/

 

 

 


1

2

(Operarészletek)

( "Zenedobozok" - saját készítés)"A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható." (Kodály Zoltán)

(José Carreras)
 

 


"Az embereket meg lehet ismerni a zenén keresztül, amit hallgatnak." (Paulo Coelho)

"A zene egyetemes. Nem választható szét kreált elvek alapján." (Bókai Zoltán)


 

 
 
 
 "A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt." (Bárdos Lajos)
 
 

 
Köszönöm a megtisztelő látogatást, szeretettel várlak máskor is!
 
 
 
 

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

 

                                     

"Nem ismerem a felsőbbrendűségnek

más jelét, mint a jóságot. "

(Beethoven)
 

  

 

 

 

 

Ludwig van Beethoven

német zenszerző (1770-1827)

Beethoven idézetek

 • A zene magasabb rendű megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és filozófia.
 • A zene híd az érzéki és a szellemi világ közt.
  • Csak a legritkább esetben kövessed mások tanácsát: az olyan dologban, amelyet már meggondoltál, ki ismerhetné jobban az összes körülményeket, mint te magad?!
   • Az érzéki gyönyör a lelkek egyesülése nélkül mindig állatias volt, és az is marad: nyoma sincs utána az emberben valami nemesebb érzelemnek, inkább a megbánásnak.
    • A szellemnek, a munkálkodó szellemnek nem volna szabad nyomorúságos szükséghez kötve lenni.
     • Erő az olyan emberek morálja, akik a többiek közül kitűnnek...
      • Bátorsággal minden elérhet az ember, ha jogos.
       • Nincs az a szabály, amelyet meg ne lehetne sérteni avégből, hogy szebbé tegyünk valamit.
        • A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.
         • A legjobb szer ahhoz, hogy ne gondolj nyomorúságodra - a munka.
          • Nincs tűrhetetlenebb dolog, mint amikor az ember önmagának kénytelen szemrehányást tenni saját hibái miatt.
           • A megszokás következtében még a legragyogóbb tehetség is veszít magából.
            • Be akarom bizonyítani, hogy az, aki jól és nemesen cselekszik, emellett még a méltatlanságot is el tudja viselni. (Bécs város tanácsához 1819. február 1-én.)
             • Tegyünk jót, ahol csak lehet, szeressük mindennél jobban a szabadságot, ne tagadjuk meg az igazságot soha, még a trón előtt sem!
              • Vállald alázattal sorsodat; nem élhetsz magadnak, hanem csak másoknak; másutt, mint művészetedben nincs számodra boldogság. Istenem adj erőt, hogy legyőzhessem önmagamat!
               • A világ olyan zsarnok, aki elvárja a hízelgést, hogy kegyesnek mutatkozzék; az igaz művészet azonban önmaga ura, s nem tűri, hogy hízelgő formába kényszerítsék.

                

               Részletek Beethoven leveleiből

               • Nyomorúságos életet élek. Két év óta kerülök minden társaságot, mert nem mondhatom meg az embereknek: süket vagyok... Nagyon gyakran megátkozom létemet... Plutarkhosz megtanított a lemondásra. Dacolni akarok, ha ez egyáltalán lehetséges, dacolni akarok a sorsommal; de vannak az életemnek pillanatai, melyekben én vagyok Isten legnyomorultabb teremtménye... Lemondás! Milyen szomorú menedék! És mégis az egyedüli, ami számomra megmaradt!

               (Részlet egy 1801-ben írt, Wegeler doktorhoz címzett levélből. )

               • Nálam a jelszó mindig: Nulla dies sine linea, és ha szunnyadni is hagyom a múzsát, az csak azért történik, hogy azután erőteljesebben ébredjen fel.

               (Részlet egy 1826-ban írt, Wegeler doktorhoz címzett levélből).

                

               Részletek a heiligenstadti végrendeletből (1802. okt.6.)

               "Ó, ti emberek, ti, kik engem izgága, konok vagy gyűlölködő embernek véltek vagy neveztek, mily igaztalanok vagytok irányomban, nem ismeritek titkos okát annak, amit látni véltek. Szívem és elmém gyermekkoromtól fogva szomjúhozta a jóindulat gyengéd érzelmeit, de bátor cselekedetekre is mindig készen álltam. Ám gondoljátok csak el, hogy hat esztendővel ezelőtt áldatlan kór támadott meg, amely értelmetlen orvosok kezelése folytán csak elmérgesedett; gyógyulásom reményében mindig újból csalatkoztam, végül szembenézni kényszerültem egy állandósult bajjal (melynek gyógyítása talán évekig tarthat, talán lehetetlen)..."

               "Nekem, aki tüzes, élénk temperamentummal születtem, sőt, aki a társaságbeli vidám szórakozásokhoz is vonzódtam, mégis korán el kellett különülnöm, életem magányosan tengetem, s ha egyszer-egyszer túltettem volna magam mindezeken, jaj, be keservesen löktek vissza ilyenkor rossz hallásom fokozódóan keserves tapasztalatai - mert hát nem tudtam rászánni magam arra, hogy ekként szóljak az emberekhez: "Beszéljetek hangosabban, kiabáljatok, mert én süket vagyok!" Ó, hogy is lett volna lehetséges, hogy felfedjem egy olyan érzékem fogyatékosságát, amelynek épp nálam tökéletesebbnek kellene lennie, mint másoknál, amelynek valamikor a legnagyobb tökéletességig voltam birtokában, oly teljességgel, amilyennel az én mesterségemben bizonnyal kevesen rendelkeznek és rendelkeztek valaha. - Ó, erre nem vagyok képes, ezért bocsássatok meg nekem, ha most félrevonultan láttok, miután boldogan vegyültem közétek. Szerencsétlenségem kétszeresen kínoz, mert ráadásul még félreismernek. Nekem az emberi társaságban, emelkedett beszélgetésekben, kölcsönös bizalmasságban lelhető felüdülés már nem lehet osztályrészem... száműzötten kell élnem..."

               "...nem könnyű feladat ez, s művésznek nehezebb, mint bárki másnak. Istenség, Te belém tekintesz, Te ismersz és tudod, hogy emberszeretet és a jótevés hajlama lakozik bennem..."

                

                

                Beethovenről - más zeneszerzők: 

               "Amilyen nagy a szelleme és szíve, olyan kicsiny ő maga; alacsony, barna, himlőhelyes ember, az a fajta, amit csúfnak neveznek, de mennyei szép homloka van, amelyet a harmónia oly nemesen boltozott, hogy legszívesebben megcsodálná az ember, mint valami nagyszerű műremeket; hosszú, fekete haját hátra fésüli. Soha semmiféle uralkodóban nem láttam ilyen öntudatát az erőnek." (Bretano Bettine)

               "Olykor úgy érzem, hogy bennem is lappang valami, de ki tudna Beethoven után még muzsikát írni!?"  (Schubert)

               "Százesztendős tölgynek százaiból formált óriás betűkkel írjátok nevét valami térségre! Vagy faragjatok egy gigászi szobrot, aminő Borromei Szent Károlyé a Lago Maggiorenál, hogy tekintete, úgy mint életében végigláthasson a hegyláncon. És hajdan, mikor a Rajnát járó hajók idegen utasai megkérdik:
               ki ez a titán? - hadd tudjon válaszolni minden gyerek:
               ez B e e t h o v e n..." ( Schumann )

               "Aki utána jön, nem folytathat, hanem elölről kell kezdenie mindent, mert elődje csak ott állt meg, ahol a művészet maga véget ér." - mondta gyászbeszédében Grillparzer, a költő Beethoven temetésén.

 

 

Idézetek a zenéről

„Bach távlatot nyit a világegyetem felé. Miután őt megtapasztalták, az emberek úgy érzik, talán mégiscsak van értelme az életnek.” (Helmut Walcha)

 „A zene ereje képes a vadállat megszelídítésére. Képes meglágyítani a sziklákat és meghajlítani a göcsörtös, vén tölgyet.” (William Congreve)


 

„Egyedül a zene képes enyhülést hozni a bolygó érzékeknek és a háborgó léleknek.”

(Williem Congreve)


„Ha valaki nem indul meg a hangszer egy - egy lágy akkordja, vagy az énekhang édes zengése hallatára, nem visszhangzik reá, és nem rendül meg egész valójában önfeledt elragadtatással: ez gyarló és silány lélekről tesz tanúságot." (Ronsard, a költő - XVI. sz.)


 
"Bach az Isten, Mozart az Angyal, Beethoven az Ember." (F. B. Busoni, olasz zongoraművész és zeneszerző)

Katt a képre! (Saját készítésű "zenedoboz")

"Csonka ember az, és üres az élete - bármily gazdag külsőleg - , ha nincs érzéke a művészetekhez." ( Kodály Zoltán)

"A hangoknak legalább oly határozott értelmük van, mint a szavaknak, ha szóval nem is lehet kifejezni őket." (Mendelssohn)"A zenéről nem beszélni, a zenét hallgatni kell." (Kodály Zoltán)

"A zene által percekig betekinthetünk a végtelenségbe." (Thomas Carlyle)

"A zene olyan, mint a tenger: mi a parton állunk, ellátunk messze, messze, és gyönyörködünk a hullámok játékában, de a túlsó partot nem láthatjuk meg soha..." (Sienkievitz)

„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is.” (Liszt Ferenc) 
   

 


Bannereim:

Gerti zenés oldala


Gerti zenevilága

 

 

Gerti világa - másik honlapom:
 

 

 
 
 

 


A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.